logo gt  
 

MARIANNE LEISNER
3145 Tjøme
TLF: 40045945
marianne@gaiaarkitekter.no

HOVEDSIDE
SKOLEHAGER
PLANLEGGINGSPROSJEKTER
PERMAKULTUR
GRØNN OMSORG
MAJOBO
GAIA ARKITEKTER
KURS
LITTERATUR
OM MEG

 

K U R S 

ØKOLOGISKE SKOLEHAGER OG BÆREKRAFTIG LÆRING,
15 studiepoeng.


Kurs for lærere, bønder og andre interesserte i regi av Universitetet for Milljø- og Biovitenskap.

Se kursprogram her

era bloms
Brosjyre, mer informasjon og påmelding: marianne@gaiaarkitekter.no  
ØKOLOGISK HAGE
i Montsegur, Pyrineene, Frankrike.11. - 14. mai 2012


Et kurs for mennesker som vil lære å bygge opp fruktbare,
frodige og bærekraftige hager.

Se kursprogram her


mont
Brosjyre, mer informasjon og påmelding: marianne@gaiaarkitekter.no
P E R M A K U L T U R  G R U N N K U R S

4 samlinger - 4 årstider - 4 steder - 4 kursledere. Et kurs for mennesker som vil gjøre et økologisk rettet prosjekt i eget nærmiljø, for å bygge opp sunne og frodige omgivelser og en dypere forståelse for økologiske prosesser og livskvalitet. Kurset vil i hovedsak holdes på Tjøme i Norge og på Syd-Koster i Sverige.

Se kursprogram her

                                           hagen
Brosjyre, mer informasjon og påmelding: marianne@gaiaarkitekter.no
H A G E Ø K O L O G I  I  C A N   R I G A L L 

Et kurs for mennesker som vil lære å bygge opp fruktbare, frodige og bærekraftige hager. 

Dagen startes dessuten med yoga

Se kursprogram her

rigg
Brosjyre, mer informasjon og påmelding: marianne@gaiaarkitekter.no

 

 
   
MARIANNE LEISNER, 3145 TJØME, TLF . 40045945 marianne@gaiaarkitekter.no