logo gt  
 

MARIANNE LEISNER
3145 Tjøme
TLF: 40045945
marianne@gaiaarkitekter.no

HOVEDSIDE
SKOLEHAGER
PLANLEGGINGSPROSJEKTER
PERMAKULTUR
GRØNN OMSORG
MAJOBO
GAIA ARKITEKTER
KURS
LITTERATUR
OM MEG
ØDEKJÆRE

Ødekjære - virksomheter

 
Gaia Tjøme

er et arkitekt – og planleggingskontor ,med spesialkompetanse på økologisk forsvarlige byggemetoder, permakultur og på økologisk hage- og landskapsdesign.
Gaia Tjøme er tilknyttet nettverket Gaia Arkitekter og Gaia International.

arkitekt
 
Aktivhus as

Aktivhus as tar mål av seg å bli Nordens ledende leverandør av miljøhus.
aktivhus
 
Stiftelsen BRO

BRO er en ideell stiftelse som vil utvikle et miljøsamarbeid mellom Norge og Russland / Øst-Europa.
bro
 
Naturlig byggeri

Forum for Naturlig Byggeri er et initiativ for å etablere et forum for naturnære og bærekraftige byggemetoder
naturlig
 
Grønn omsorg

Et tilbud for mennesker i Tjøme kommune som en form for terapi.
grønn
 
Kurs og workshops

Permakultur
Økologisk skolehage og bærekraftig undervisning
Naturlig byggeri
Seminarer
bro
 
 
 
I Ødekjære kan vi vise
       
       

ØKOLOGISK HAGEBRUK

Økologisk nyttevekst hage og veksthus
sauefjose hage drivhus
       
       
       

HALMHUS

Halm som byggemateriale
kontor kontor arkitekt
       
       
       

GLASSHUSET

Hus bygget av gjenbruksmaterialer
hagehus hagehus hagehus
       
       
       

TERRADOMA

Cob-hus med rakettovn.
hagehus cob cob
       
       
       

LEIRE SOM BYGGEMATERIALE

Gulv, diverse pusseteknikker utvendig og innvendig
gulv kubb kubb
       
       
       

EFFEKTIVE MASSEOVNER


Vedovner som er bygget av murstein og leire og som kombinerer en meget effektiv forbrenning og lagring av varmen i ovnenes masse.
Dette gjør at slike ovner er de ovnene som utnytter brennverdien aller best og
rakett masseovn ovn
samtidig gir en mer praktisk håndtering av fyringen. Det finnes i tillegg til kakkelovner forskjellige type av masseovnene.
RAKETTOVN I LEIRE


Dette er et spennende og anderledes ovnskonsept hvor ovnen er bygget i leire.
Det fyres ned i et åpent brennkammer hvor røyken
føres først horisontalt og derefter opp i en "pipe" inne i et oljefat. Toppen på oljefatet fungerer
som kokeplate. Derefter går røyken ned og inn i en kana
inne i en benk - før den ledes
opp og ut gjennom pipa. Forbrenningen er effektiv og
leiren lagrer varmen i benk og rundt oljefatet.

Ovnen er bygget av Jor Jacobsen

FINSK MASSEOVN OG PEIS


Den moderne masseovnen
er utviklet i Finnland med en
sterkt forbedret forbrenning
som resultat. Ovnen har et sekundærkammer som etterforbrenner gassene og
som samtidig fungerer som en bakerovn. Røyken går i kanaler
på siden og inn i pipa nede.
Ovnen er bygget av Claudio Trovanelli.

RUSISSK MASSEOVN MED KOKEPLATE OG BAKEROVN


I Russland har det blitt utviklet
en tilsvarende masseovn men
med en noe forskjellig oppbygging. Det gir en større fleksibilitet i utforming og røyken kan føres inn i pipe på toppen av ovnen. Ovnen er murt under ledelse av ovnsbygger
Viggo Ballo i forbindelse med et kurs.
       
       
       
 
   
MARIANNE LEISNER, 3145 TJØME, TLF . 40045945 marianne@gaiaarkitekter.no