logo gt  
 

MARIANNE LEISNER
3145 Tjøme
TLF: 40045945
marianne@gaiaarkitekter.no

HOVEDSIDE
SKOLEHAGER
PLANLEGGINGSPROSJEKTER
PERMAKULTUR
GRØNN OMSORG
MAJOBO
GAIA ARKITEKTER
KURS
LITTERATUR
OM MEG

Hager og landskap - for en bærekraftig utvikling.
Planlegging basert på permakulturprinsipper.
 
Landskap

Å komme et landskap i møte er en øvelse i dialog med stedets historie, ressurser og naturgitte forhold. Her er ethvert landskap en ny utfordring som må behandles med respekt
.
Tusenårtuse
ve
Tusenårsstedet på Verdens Ende, Tjøme

Gårdstun

Gårdstunene er i mange tilfeller blitt øde landskap tilpasset landbruksmaskiner.
Ved å analysere og omorganisere arealene kan det bringes inn planter og dyr for
å skape en lun og frodig atmosfære der det er trygt å ferdes for folk og fè.
Dette kan også skape nye produksjonsmuligheter og forsterke gårdens mangfold.

havdalgårdstun

hage
Gårdstun- og veksthusprosjekt, Havdal, Trøndelag.  
gårdsbrukgårdstun gårdstun
Helhetsplaner for gårdstun som vil bygge opp bærekraftige bruk gjennom ”Inn på Tunet” virksomheter,
variasjon i dyreslag og et stort mangfold av planter.


Hager


Det er muligheter for å dyrke økologiske grønnsaker, urter, frukt og bær i hagene og samtidig forsterke de estetiske kvalitetene. Her kan den enkelte skape sitt eget paradis!

hage
smhage
Levende, frodig og grønt gårdsrom i Oslo. Prosjekt kjøkkenhage utenfor Kunstnernes hus, Oslo. Hage som terapeutisk rom.
Marianne driver Grønn Omsorg for
Tjøme kommune i Glasshuset i Ødekjære.

Skolens uteareale

Levende skoler i praksis, med hagebruk i skolegården. Skolehagene er kommet tilbake,
nå som arena for tverrfaglig undervisning! Den nye skolehagen infiltrerer skolens
uteareale i sin helhet, og er ikke begrenset til en firkantet åkerflekk.
Her er målet å skape frodige og vakre uteområder på skolene, der stell og drift
er satt inn i en pedagogisk sammenheng. I en allsidig skolehage kan en relatere
de fleste fag og imøtekomme utfordringene i læreplanen.

hage kjelle

hons
Plan for felles uteområder for Kjelle barnehage- og videregående skole.    

 

 
   
MARIANNE LEISNER, 3145 TJØME, TLF . 40045945 marianne@gaiaarkitekter.no